martes, 20 de marzo de 2012
Version:1.0 StartHTML:0000000168 EndHTML:000000541StartFragment:0000000465EndFragment:0000005724
Energia nuclear

Jo pense que hi ha grans problemes amb la utilització de l'energia nuclear i crec que fins a que no es trobe una solució real a aquests problemes l'energia nuclear no es deuria utilitzar. El major problema és la gran probabilitat de que un accident nuclear passe, com ja ho ha fet a Txernòbil i a Fukushima.


L'accident de Txernòbil va ocórrer l'any 1986 a causa d'una negligència humana. L'equip que operava al reactor volgué fer una prova de seguretat per a saber si davant d'una tallada de subministrament de vapor la turbina podria continuar fent funcionar les bombes de refrigeració. Per a desconnectar el subministrament de vapor van haver de baixar la potència del reactor. Quan la potència del reactor és molt baixa es crea molt de xenó que una vegada acabat tot podria fer que la central nuclear no funcionés durant un temps; per a que això no passes llevaren moltes barres de seguretat que feren apujar la potència del nucli. Però l'augmentaren massa i això feu que es fongueren les barres de combustible generant hidrogen. Quan aquest hidrogen explotà, com que no tenia una paret protectora el nucli del reactor quedà a l'aire lliure i alliberà moltíssims residus radioactius a l'atmosfera. Això, sumat a la tardana reacció va fer que milions de persones sofriren els efectes de la radiació i que a 36 km a la redona de Txernòbil no puga viure ningú.L'accident de Fukushima va passar l'any 2011 per culpa d'un terratrèmol i el posterior tsunami. En realitat el que més va afectar a la central fou el tsunami que va fer que els generadors elèctrics d'emergència deixaren de funcionar, cosa que va fer que el reactor no es poguera refrigerar sobreescalfant-lo. Això va produir explosions d'hidrogen i fuites de vapor radioactiu però com que tenia una paret protectora (no com Txernòbil) els danys no han sigut tan greus. Així i tot la zona d'exclusió és de 20km i encara que les autoritats japoneses no ho volen reconèixer hi ha punts fora de la zona d'exclusió amb tasses de radiació majors que dins de la pròpia zona d'exclusió, son els hotspots, creats al ser disseminada la radiació pel vent i la neu.L'energia nuclear és actualment, una de les fonts d'energia més utilitzades a tot el món, després del petroli. Encara que és una font d'energia perillosa com s'ha pogut comprovar en Txernòbil i en Fukushima es continua utilitzant per què és barata. Tampoc es té en compte la gran quantitat de residus radioactius que produeix i que són difícils d'emmagatzemar sense que s'escape radiació. Crec que en comptes de l'energia nuclear es podrien utilitzar energies alternatives com ara l'energia solar o l'eòlica que no tenen ningun perill i no produeixen residus.


No hay comentarios:

Publicar un comentario